Документація

Головна » Документація   

   

   

  Інструкція № 1. вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з

  учнями 1 класу https://drive.google.com/open?id=1A-JfGty7vHFBBWPM1amL-_59wfjMNGT4

   

   

   Педради

  Протокол 1. https://drive.google.com/open?id=1-ICQ1HcxfWiInYln07kRgEbqcHaAfc4Z

   

  Протокол 2.https://drive.google.com/open?id=1DvnRiTQ8LUHzgo_mMQ-Pu3a6Wmr9rA5d

  Перспективний план

  ВСТУП

   

  Перспективний план роботи П’ятківської ЗОШ І – ІІІ ступенів на період з 2015 по 2020 навчальні роки базується на положеннях основних нормативних документів: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.), Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ  ст., Концепції національного виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції громадянської освіти в Україні, Декларації прав дитини, Концепції про права дитини, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти.

  У 2015 – 2020 навчальних роках педагогічний колектив школи працював над проблемою : «Запровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес та в управлінську діяльність»

  Для вирішення цієї проблеми головними зав даннями колективу були:

  1.     Удосконалення педагогічної майстерності, вивчення і провадження у практику  передового педагогічного досвіду . (Протягом 2010 – 2015 н.р.)

  2.     2010 – 2011 н.р. – «Організаційно – методичні засади застосування 

  інтерактивних форм і  методів навчання та виховання учнів»

  3.     2011 – 2012 н. р. – «Підвищення ефективності навчально – виховного процесу шляхом використання інформаційно – комп’ютерних технологій з урахуванням вікових та психологічних особистостей учнів»

  4.     2012 – 2013 н. р. – «Психолого - педагогічні умови реалізації інтерактивного навчання та виховання підростаючого покоління»

  5.     2013 – 2014 н. р. – «Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності»

  6.     2014 – 2015 н. р. – «Формування комунікативних компетентностей учнів через реалізацію творчого потенціалу уроку та виховного заходу »

  Протягом останніх років на належному рівні вирішувалась основна організаційно – методична робота школи, підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, вдосконалення форм і методів роботи, спрямованих на формування творчої та гармонійної особистості учня.

   

  Наслідки атестації педагогічних працівників відображені в таблиці

   

  Наслідки атестації

  2010-2011

  2011-2012

  2012-2013

  2013-2014

  2014-2015

  1.

  Загальна кількість  вчителів

  22

  22

  22

  22

  21

  2.

  Атестовано

  3

  3

  6

  5

  4

  3.

  Встановлено категорію:

   

   

   

   

   

   

  «вчитель - спеціаліст »

  1

  1

   

  1

   

   

  «вчитель ІІ категорії»

   

   

   

  2

   

   

  «вчитель І категорії»

  2

  1

  4

   

  3

   

  «спеціаліст вищої категорії»

   

  1

  2

  2

  1

  4.

  Встановлені звання

   

   

   

   

   

   

  «Старший вчитель»

   

   

   

   

   

   

  «Вчитель методист»

   

   

   

   

  1

   

  Протягом визначеного періоду проведені певні ре конструкторські та ремонтні роботи для покращення матеріально – технічної бази школи:

  2010 – 2011 н. р.  - введено в експлуатацію внутрішні туалети.

  2011 – 2012 н. р.  - обладнано центральний вхід  школи.

   2012 – 2013 н. р. -  проведено заміну вікон у 2 класах  та вхідних дверей.

   2013 – 2014 н. р.  - вимощено площадку для проведення лінійок перед 

                                  центральним входом у школу .

   2014 – 2015 н. р.  - проведено заміну вікон у 4 класах .

  В школі створені і працюють такі методичні об’єднання: учителів початкових класів, учителів гуманітарного циклу, учителі  природничо – математичного циклу, класних керівників. Керівництво покладено на досвідчених вчителів. Всі методичні обєднання  проводять предметні тижні, приймають участь у роботі районних методичних обєднань, проводять відкриті уроки для вчителів школи та району. Особлива увага звертається на самоосвіту вчителів, всі члени предметних  методичних обєднань забезпечені фаховою періодикою. На базі школи були проведені районні практичні семінари вчителів зарубіжної літератури, бібліотекарів, фізичної культури, практичних психологів. Протягом цих років було вивчено стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з усіх предметів. Якісний показник навчальних досягнень відображено в таблиці:

   

   

  Предмет

  2010-2011

  2011-2012

  2012-2013

  2013-2014

  2014-2015

  1

  Українська мова

  43

  49

  51

  44

  45

  2

  Українська література

  53

  63

  57

  50

  52

  3

  Російська мова

  36

  39

  38

  38

  37

  4

  Зарубіжна література

  52

  58

  61

  48

  62

  5

  Фізика

  35

  39

  32

  44

  45

  6

  Хімія

  39

  38

  44

  41

  40

  7

  Біологія

  46

  51

  66

  54

  54

  8

  Математика

  46

  54

  30

  35

  35

  9

  Алгебра

  33

  39

  31

  33

  35

  10

  Геометрія

  31

  39

  31

  33

  35

  11

  Французька мова

  36

  40

  37

  25

  40

  12

  Англійська мова

   

   

   

  49

  52

  13

  Географія

  52

  59

  51

  55

  51

  14

  Історія України

  48

  50

  41

  42

  51

  15

  Всесвітня історія

  54

  51

  46

  39

  46

  16

  Правознавство

  74

  62

  48

  32

  65

  17

  ЛІС

  83

  100

  80

  40

  81

  18

  Фізкультура

  90

  83

  84

  83

  82

  19

  Трудове

  97

  99

  100

  96

  99

  20

  Інформатика

  58

  57

  53

  68

  82

  21

  ОБЖД

  69

  68

  66

  63

  67

  22

  Захист Вітчизни

  100

  100

  64

  93

  100

  23

  Музика

  98

  100

  100

  100

  100

  24

  Природознавство

  41

  63

  39

  48

  58

  25

  Оразотворче мистецтво

  71

  74

  89

  89

  87

  26

  Художня культура

  71

  73

  84

  78

  89

  27

  Економіка

  57

  64

  90

  30

  91

   

  Узагальнено та вивчено досвід роботи вчителів вищої категорії Щербатюк Л.В., Усатенко Н.В., Багнюк В.А., Джури С.Б., Багнюк Л.В., Кохановського М.Ф.

  Вивчено систему  роботу вчителів, які атестуються. Курсову підготовку вчителі проходили згідно перспективного плану. На належному рівні відбувалося взаємовідвідування уроків, виховних заходів з подальшим їх обговоренням. З метою  надання методичної допомоги, вивчення стану викладання предмету та рівня навчальних досягнень учнів, дослідження психолого – педагогічних резервів уроку, вивчення методів і прийомів розвитку пізнавальних  здібностей  школярів адміністрація школи відвідувала уроки та виховні заходи.

  Учні школи брали активну участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Призерами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад учні були з таких предметів: французької мови (вч. Кохановський М.Ф.), географії (вч. Джура С.Б.), математики (вч. Усатенко Н.В.).

  За період 2010 – 2015 н. р. базову середню школу  з свідоцтвом із відзнакою закінчили 2 учнів; загальну середню школу  з золотою медаллю  - 2 учні,  нагороджено похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивчені окремих предметів» 1 учень.

  Адміністрація та вчителі школи приділяють велику увагу  розвитку інтересів, нахилів і здібностей дітей. Для них працювали гуртки: «Джерело» (кер. Постой А.П.), «Умілі руки» (Потутаровська Л.В.), «Струмочок» (кер. Юрчик), «Юний олімпієць» (кер. Колісецька В.В.), «Ложкарі» (кер. Колісецька В.В.), «Краєзнавчий» (кер. Гріщенко В.С.) Школа є районним центром військо – патріотичного виховання. Тут створені і діяли два музеї: історії села та Бойової Слави.

  Матеріальна база школи значно покращена: проведено контрольний огляд та ремонт  спортивного майданчика, встановлено сучасну модульну котельню, збудовано внутрішні вбиральні, переобладнано центральний вхід школи, придбано проектор та два ноутбуки, придбано дидактичні та наочні матеріали, навчальні електронні носії.

  Здійснюючи завдання реформування шкільної освіти, педагогічний колектив зосереджував зусилля на впровадження ефективності навчально – виховного процесу в розвитку пізнавальної діяльності, творчої обдарованості та самостійності учнів; вдосконалював форми та методи уроків, виховних заходів, широко використовував диференційоване навчання,впроваджував інформаційно – комунікаційні технології, працював над виробленням активної громадської позиції, вихованням рис патріотизму та національної свідомості, поваги до історії нашого народу.

  Педагогічний колектив П’ятківської ЗОШ І – ІІІ ступенів  у 2015 – 2020 н. р. буде працювати над проблемою: «Створення комфортних умов для самореалізації та самовдосконалення особистості учня й забезпечення якості освітньої  діяльності кожного учасника навчально – виховного процесу». Працюючи над такою проблемою, педагогічний колектив ставить такі завдання, які будуть реалізуватися протягом пяти  навчальних років:

  2015 – 2016 н.р. –«Проектування особистісно – розвивального змісту

                                    навчально  – виховного процесу як ефективного інструменту 

                                  реалізації освітніх технологій».

  2016 – 2017 н. р. – «Підвищення рівня професійної компетентності вчителів,

                                   ефективності навчально – виховного процесу та       

                                   забезпечення якості освітньої діяльності кожного її  

                                   учасника».

  2017 – 2018 н. р. – «Запровадження найбільш оптимальних шляхів     

                                   стимулювання учнів до поглибленого вивчення окремих             

                                   навчальних дисциплін».

  2018 – 2019 н. р. -   «Діяльність педагогічного колективу по формуванню творчої   

                                   та інтелектуальної особистості шляхом використання 

                                     інноваційних технологій у навчально – виховному процесі».

  2019 -2020 н. р. –    «Створення комфортних умов для самореалізації соціальних

                                     компетентностей  учня як однієї з важливих умов виховання

                                   свідомого громадянина».

  Вирішуючи поставлені завдання, педагогічний колектив буде продовжувати здійснювати освітньо - виховну  мету школи.

   

   

   

   

   

   

   

   

        Розділ І

   

                                               Контингент учнів.    

         Школа розташована в сільській місцевості з несприятливою демографічною ситуацією – “ старіння та зменшення кількості населення”, що призвело до скорочення дітей шкільного віку, відсутності паралельних класів. Про це свідчить поданий графік.

   

   
   


                                  Перспектива учнівського контингенту

                       

                                            Учнівський контингент           

                 

  Роки

  класи

   

  2015-2016

   

    2016-2017

   

   

    2017-2018

   

    2018-2019

   

    2019-2020

   1 клас

         8

         11

         10

         8

  12

   2 клас

         7

         8

         11

         10

  8

   3 клас

         8

         7

         8

         11

  10

   4 клас

         15

         8

         7

         8

  11

   5 клас

         15

         15

         8

         7

  8

   6 клас

         11

         15

         15

         8

  7

   7 клас

         11

         11

         15

         15

  8

   8 клас

         14

         11

         11

         15

  15

   9 клас

         13

         14

         11

         11

  15

   10 клас

         7

         7

         8

         6

           7

   11 клас

         5

         7

         7

         8

  6

  ВСЬОГО

  114

  114

  111

  107

  107

   

   

  Розділ ІІ

   

  Педагогічні кадри

   

  п.п.

  Прізвище,ім’я

  по батькові

     Рік

  народ

  ження

  Що закінчив,

     дата     закінчення

  Освіта за    

     фахом

  Який предмет викладає

  Пед.

  стаж

  Кате

  горія

  1.

  Багнюк В.А.

  1958

  ВПІ, 1986р.

  Уч.ЗТД

  Труд.навч.

   34

  В

  2.

  Джура С.Б.

  1967

  ОДУ, 1991р.

  Уч.географ

  Географія

   27

  В

  3.

  Багнюк Л.В.

  1960

  ВПІ,  1981р.

  Уч.укр.мов

  Зарубіжна

   33

  В

  4.

  Мазурик В.І.

  1960

  УПІ, 1982р.

  Уч.ЗТД

  Фізика,Зах.

  Вітчизни

   32

  І

  5.

  Щербатюк Л.В.

  1963

  ОДУ, 1990р.

  Уч.укр.мов

  Укр.мова

   33

  В

  6.

  Дяк  Г.І.

  1958

  ДПІ, 1979р.

  Уч.фр.мови

  Франц.мова

  35

  В

  7.

  Янчук А.А.

  1993

  ВПІ,2015р.

  Уч. англ.мова

  Англ.мова

  3

  спец.

  8.

  Усатенко Н.В.

  1956

  ОДУ, 1983р.

  Уч.математ

  Математика

   40

  В

  9.

  Паламар В.Г.

  1972

  ВПІ, 1994р.

  Уч.математ

  Математика

   16

  І

  10.

  Постой А.П.

  1961

  УПІ, 1985р.

  Уч.біології

  Хімія,біолог

   31

  І

  11.

  Колісецька В.В.

  1970

  БПУч., 1990р.

  Уч.поч.кл.

  Фізкультура

   25

  І

  12.

  Потутаровська Л.В

  1977

  ВПУ, 2004р.

  Уч.поч.кл.

  Рос.мова,

  Основи здор.

   15

  ІІ

  13.

  Візнюк С.С.

  1977

  БПУч., 1996р.

  Уч.поч.кл.

  Почат.класи,

  Практ. психол.

   19

  І

  14.

  Немировський В.В

  1995

  УПУ, продов -

  жує навчатися

  Уч. історії

  Історія

  правознавство

  -

  спец.

  15.

  Стратієнко О.І.

  1966

  ОДУ, 1992р.

  Уч.історії

  Почат.класи

   30

  І

  16.

  Дехтяр Г.П.

  1966

  ОДУ, 1994р.

  Уч.укр.мов

  Почат.класи

   30

  І

  17.

  Гречана О.О.

  1957

  ОДУ, 1988р.

  Уч.поч.кл.

  Почат.класи

   39

  І

  18.

  Сабашок Л.Ф.

  1967

  УПІ,2001р.

  Уч.поч.кл.

  Почат.класи

   29

  І

  19.

  Гречана В.А.

  1978

  УПУ,2004р.

  Уч.поч.кл.

  Почат.класи

  -

  спец.

  20.

  Юрчик Г.В.

  1960

  ДТфізк., 1985р.

  Уч.поч.кл.

  музика

   26

  спец.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ ІІІ

  Перспективний план проходження курсової

  перепідготовки та атестації

   

  п/п

  Прізвище, імя,

   по батькові

  2015-2016

  2016-2017

  2017-2018

  2018-2019

  2019-2020

  1.

  Багнюк В.А.

  К

  Ат.

   

   

   

  2.

  Джура С.Б.

   

  К

  Ат.

  К

   

  3.

  Мазурик В.І.

  К

   

  К/Ат.

  К

   

  4.

  Дяк Г.І.

   

   

   

   

  Ат.

  5.

  Щербатюк Л.В.

   

   

   

  К/Ат.

   

  6.

  Багнюк Л.В.

   

  К

  Ат.

   

   

  7.

  Усатенко Н.В.

   

  К

   

  Ат.

   

  8.

  Паламар В.Г.

   

   

  К

  К

  Ат.

  9.

  Постой А.П.

  Ат.

   

  К

   

   

  10.

  Стратієнко О.І.

   

   

     Ат.

  К

   

  11.

  Дехтяр Г.П.

   

   

     Ат.

   

  К

  12.

  Янчук А.А.

   

  Ат.

  К

   

   

  13.

  Гречана О.О.

   

  Ат.

   

  К

   

  14.

  Немировський В.В.

   

   

   

   

  К/Ат.

  15.

  Сабашок Л.Ф.

   

   

  Ат.

   

  К

  16.

  Колісецька В.В.

   

   

   

   

  К/Ат.

  17.

  Візнюк С.С.

  К

   

   

  К

  Ат.

  18.

  Потутаровська Л.В.

   

   

   

  К/Ат.

   

  19.

  Гречана В.А.

   

   

   

   

  К/Ат.

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ ІV

  Тематичні  педагогічні ради

   

  Навчальні роки

  Тематика засідань педагогічних рад

  2015 – 2016

  1.     Роль потенціалу уроку у розвитку особистості учня в умовах формування комунікативних компетентностей

  2.     Концепція превентивного виховання дітей і молоді та можливості педагогічного колективу щодо її реалізації

  3.     Робота педагогічного колективу з формування навичок усного і писемного мовлення як важливої основи розумового виховання та загальної культури особистості

  4.     Підсумки атестації школи та завдання щодо усунення виявлених недоліків

  2016 – 2017

  1.     Проблеми формування та застосування мотивації навчальної діяльності школярів

  2.     Самореалізація особистості вчителя та учнів в позакласній та позашкільній роботі: досвід, проблеми, перспективи

  3.     Гуманізація навчально – виховного процесу: стан і перспективи

  4.     Професійне здоровя  педагога. Профілактика виникнення синдрому емоційного вигорання

  2017 - 2018

  1.     Шляхи удосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практично і творчо застосовувати здобуті уміння, знання і навички

  2.     Проблема становлення духовності учня в сучасній школі шляхом реалізації завдань художньо – естетичного напряму

  3.     Розвиток педагогічної майстерності  через розвиток спілкування

  4.     Сучасний учень і учитель,  шляхи взаємодії

  2018 – 2019

  1.     Діяльність учителя з формування системи самостійної роботи учня у ході вивчення ним основ наук

  2.     Реалізація українознавчої спрямованості навчально – виховного процесу. Досвід. Невикористані резерви

  3.     Наступність і перспективність у формуванні соціально активної особистості учня від початкової ланки до випускного класу

  4.     Навчання і виховання успіхом – шлях до розвитку творчої особистості

  2019 - 2020

  1.     Методи  активізації  пізнавальних  компетентностей учнів у практиці роботи педагогічного колективу. Досвід. Проблеми, перспективи

  2.     Спільна робота школи, сімї і громадськості з формування моральної культури учнів

  3.     Три кити нової філософії освіти (гуманізація, індивідуалізація, інтеграція) в практиці роботи педагогічного колективу

  4.     Сучасний учитель – погляд із середини

   

   

  Розділ V

   

  План-графік вивчення стану

  викладання предметів на 2015-2020н.р.

   

  Назва предмету

  2015-2016

  2016-2017

  2017-2018

  2018-2019

  2019-2020

  1.

  Укр. мова і літ.

   

   

   

   

   

  2.

  Зарубіжна літер.

   

   

   

   

   

  3.

  Іноземні мови

   

   

   

   

   

  4.

  Математика

   

   

   

   

   

  5.

  Історія

   

   

   

   

   

  6.

  Правознавство

   

   

   

   

   

  7.

  Географія

   

   

   

   

   

  8.

  Біологія

   

   

   

   

   

  9.

  Фізика

   

   

   

   

   

  10.

  Хімія

   

   

   

   

   

  11.

  Інформатика

   

   

   

   

   

  12.

  Природознавство

   

   

   

   

   

  13.

  Художня культура

   

   

   

   

   

  14.

  Російська мова

   

   

   

   

   

  15.

  Основи економіки

   

   

   

   

   

  16.

  Музика

   

   

   

   

   

  17.

  Образотворче мистецтво

   

   

   

   

   

  18.

  Фізкультура

   

   

   

   

   

  19.

  Трудове навчання

   

   

   

   

   

  20.

  Основи здоров’я

   

   

   

   

   

  21.

  Захист Вітчизни

   

   

   

   

   

  22.

  Початкові класи:

   

   

   

   

   

  Читання; укр.мова

   

   

   

   

   

  Математика

   

   

   

   

   

  Я і Україна

   

   

   

   

   

  Природознавство

   

   

   

   

   

  Трудове навчання

   

   

   

   

   

  Фізкультура

   

   

   

   

   

  Музика

   

   

   

   

   

  Образ. мистецтво

   

   

   

   

   

  Іноземні мови

   

   

   

   

   

  Інформатика

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ VI

   

  Структура методичної роботи

  П’ятківської ЗОШ І – ІІІ ступенів

   

   

         
     
   


                          

  Розділ VIІ

   

  Стан вивчення виховної роботи

   

  Працюючи над проблемними темами, педагогічний колектив приділяв увагу взаємовідносин учень – учень, учень – вчитель. З цією метою проводилося дослідження та вивчення учнів та вчителів, результати якого узагальненні на засіданні педагогічної  ради, присвячені  цій же тематиці.

  Створена реальна система учнівського врядування, яка складається з представників кожного класу.

   З метою різнобічного формування особистості учня проводяться заходи, які сприяють її гармонійному розвитку, виховні заходи до знаменних і пам’ятних дат, предметних тижнів.

                   Велика увага приділяється  військово – патріотичному вихованню.

     Систематично проводяться зустрічі з ветеранами та учасниками Великої Вітчизняної війни, антитерористичних операцій, заходи з нагоди Дня Збройних Сил України  та Дня Перемоги.

             Учні школи випускають альбоми, приймають участь у конкурсах малюнків, газет, творів. Школа є базовою в районі з  військово – патріотичного виховання.

  Вивчення орієнтирів та напрямів виховання  подано в таблиці

   

  Напрями виховання

   

   

  2015-2016 н.р.

  2016 -2017н.р.

  2017-2018 н.р.

  2018-2019н.р.

  2019-2020 н.р.

  Родинно – сімейне

   

   

   

   

   

  Превентивне

   

   

   

   

   

  Морально-правове

   

   

   

   

   

  Художньо – естетичне

   

   

   

   

   

  Сприяння творчому розвитку

   

   

   

   

   

  Трудове

   

   

   

   

   

  Екологічне

   

   

   

   

   

  Формування здорового способу життя

   

   

   

   

   

  Громадянське

   

   

   

   

   

  Військово-патріотчне

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ VIII

   

  Матеріальна база

   

   

  Зміст роботи

  Термін виконання

  1.

  Поповнення навчальних кабінетів посібниками, дидактичним матеріалом

  Постійно

  2.

  Поповнення бібліотечного фонду художньою та науковою літературою, підручниками

  Постійно

  3.

  Забезпечення спортивної  зали необхідним інвентарем

  Постійно

  4.

  Придбання персональних  комп’ютерів у кожен навчальний кабінет

  Протягом 5 років

  5.

  Придбання науково – популярних, художніх, навчальних  фільмів  для ефективного проведення уроків та виховних заходів

  Постійно

  7.

  Побудувати географічний майданчик

  До 2017 –

  2018 н. р.

  8.

  Придбання мультимедійної дошки

  До кінця 2020 року

  9.

  Придбання нових шкільних меблів: шафи, парти, стільці,  класні дошки

  Постійно

  10.

  Придбання сканера,  діапроектора, ксерокса

  До 2018 –

  2019 н .р.

  11.

  Створення  та поповнення шкільної фільмотеки

  Постійно

  12.

  Придбання плазмового телевізора

  До 2019 року

  13.

  Придбання робочих інструментів для уроків трудового навчання

  Постійно

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розділ ІХ

   

  Фінансово – господарське забезпечення

   

  Роки

  Зміст роботи

  2015 – 2016

  Провести поточний ремонт приміщення школи.

  Облаштувати волейбольний майданчик на подвірї школи.

  Збудувати склад для дров.

  Інформаційне оформлення шкільних коридорів.

  2016-2017

  Придбати посуд для їдальні.

  Провести часткову заміну вікон.

  Здійснити в спортивній залі заливку рідким пінопластом між підлогою та панельним перекриттям.

  2017-2018

  Окультурити дизайн шкільного подвіря, квітників.

  Провести поточний ремонт приміщення школи.

  Провести часткову заміну вікон та вхідних дверей на металопластикові.

  2018-2019

  Закласти фруктовий парк

  Відновити роботу пожежних гідрантів.

  Озеленити коридори школи.

  Забезпечити інтернет – доступом кожний навчальний кабінет.

  2019 - 2020

  Придбати шкільні меблі: парти, стільці, шафи, столи.

  Придбати меблі для шкільної їдальні.

  Придбати робочі інструменти для шкільної майстерні.

  Провести часткову заміну вікон.

   

   

   

   

 

* - обов'язково для заповнення.